Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Clientervaringsonderzoek WMO en Jeugd gemeente Heerde

De gemeente Heerde wil graag weten wat gebruikers van de Wmo en jeugdhulp vinden van de ondersteuning. De gemeente heeft dit nodig om de uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp – waar nodig- te verbeteren.

De gemeente Heerde heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid in het voorjaar van 2016 gevraagd om als onafhankelijk onderzoeksbureau een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de uitvoering van de jeugdhulpverlening in de gemeente Heerde. Hierbij is gekeken naar de toegankelijkheid van de hulpverlening, de kwaliteit van de geboden hulp en het effect van de geboden hulp op het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie. In het najaar van 2015 heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoek gedaan naar tevredenheid en ervaringen van de Wmo-cliënten in Heerde. Beide rapporten, Clientervaringsonderzoek Jeugd gemeente Heerde en Over het gesprek gesproken, zijn nu openbaar.

klik hier voor meer informatie over dit project.