Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Evaluatie JGZ pilots

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft drie pilots uitgevoerd rondom het Meten en Wegen van 9-jarigen, Rijksvaccinatieprogramma en Digitaal Uitnodigen voor het gezondheidsonderzoek 5-jarigen. Aanleiding voor deze vernieuwing was de ontwikkeling rond de transitie van het sociale domein naar de gemeenten.

Uit het onderzoek van Evaluatiebureau Publieke Gezondheid komt naar voren dat het meten en wegen in combinatie met een groepsactiviteit (zoals een speciale gymles of groepsles) een laagdrempelige manier voor kinderen is. Verder blijkt dat de kleinschalige organisatie van het Rijksvaccinatieprogramma zeer gewaardeerd wordt door JGZ-medewerkers, maar de effectiviteit van de gezondheidsbevorderende activiteiten is twijfelachtig. Tot slot liggen er kansen voor de verdere ontwikkeling van het digitaal uitnodigen voor gezondheidsonderzoeken. Over het algemeen zijn veel van de verbeterpunten terug te leiden tot communicatie richting ouders, scholen en GGD-medewerkers, en werkinstructies voor JGZ-medewerkers.

Voor meer informatie kun u de notitie downloaden. De rapporten van de afzonderlijke pilots kunt u opvragen via info@evaluatiebureau.nl