Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Meer preventie, meer veiligheid, minder kosten

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat het veel effectiever is om geld te stoppen in preventie dan in repressie. En hoe jonger kinderen zijn die de juiste aandacht en begeleiding krijgen, hoe groter de financiële, maatschappelijke en persoonlijke winst.

De stelling van Paul van der Velpen (Directeur GGD Amsterdam en vaste columnist Binnenlands Bestuur):

"Als we willen bezuinigen binnen het domein veiligheid, dan moeten we nu gaan investeren in preventieve zorgactiviteiten, op zo’n jong mogelijke leeftijd."

Veiligheid en zorg zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een voorbeeld:

Taakspel is een klassikale interventie ter preventie van antisociaal gedrag. Door een spel leren leerlingen van de basisschool zich aan klassenregels te houden. De klassenregels zijn positief geformuleerd en omschrijven gewenst gedrag. Kinderen die aan Taakspel hebben meegedaan hebben een veel kleinere kans op latere leeftijd antisociaal en delinquent gedrag te vertonen.

Als GGD bouwen we daarom voortdurend niet alleen aan een goede samenwerking met partners in de zorg maar ook met partners in het veiligheidsdomein. Lees hier meer informatie over dit onderwerp.