Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Judith Heinrich

  • Naam: Drs. Judith Heinrich (1978)
  • Functie: Onderzoeker (epidemioloog)

"Doen we de goede dingen en doen we deze dingen goed" is voor Judith de belangrijkste motivatie in haar werk. De roep om met een steeds kleiner wordend budget, maximale rendement te behalen klinkt steeds harder. Daarom is het in haar ogen essentieel om na te gaan of de juiste beleidskeuzes worden gemaakt. De relatie tussen beleid, uitwerking van dat beleid en vooraf bepaalde doelstellingen moet eveneens onderzocht worden. Bij projecten werkt Judith graag samen met de klant in plaats van voor de klant. Alleen op die manier kan maatwerk worden geleverd en zal een evaluatie waardevolle inzichten opleveren. Bovendien is het voor een klant hierdoor vanzelfsprekender om na de evaluatie ook met de aanbevelingen aan de slag te gaan; een win-win situatie.

  • Specialisaties: Effectevaluatie, inzichtelijk maken van maatschappelijke opbrengsten, formuleren doelstellingen en ontwikkeling doelenbomen, verbinding wetenschap en praktijk.

  • Scholing: Doctoraal Biomedische Gezondheidswetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen 2002), geregistreerd als Epidemioloog A. Diverse cursussen op het gebied van onderzoeksmethodiek en doelmatigheid.

  • Ervaring: Judith werkt sinds 2009 als epidemioloog bij GGD Noord- en Oost-Gelderland en de Academische werkplaats AGORA. De afgelopen jaren heeft ze gewerkt aan evaluaties over diverse thema’s en voor diverse klanten. Ze was betrokken bij de oprichting van het Evaluatiebureau. Voor haar GGD-periode heeft Judith binnen TNO zeven jaar ervaring opgedaan met evaluatie-onderzoek.

Contactgegevens
E-mail: j.heinrich@evaluatiebureau.nl.
Telefoon: 088 - 4433 456.
Aanwezig op: ma, di, woe en do.