Bel ons: 088 - 443 37 05Contact

Evaluatieonderzoek van beleid en interventies in de publieke gezondheid

Als beleidsprofessional staat u voor de uitdaging om bij afnemende financiële ruimte antwoorden te vinden voor toenemende gezondheidsproblemen onder de bevolking. Dat vraagt om ingrijpende en verantwoorde keuzes.

Wij zijn specialist in het verkrijgen van praktische informatie over de effectiviteit van beleid en interventies in de publieke gezondheid. Het Evaluatiebureau biedt u handvatten waarmee u de beleidskwaliteit kunt verbeteren en verantwoorden.

Lees meer.

Recente projecten

Gemeente Bronckhorst heeft in haar beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 de beleidskeuzes voor het Sociaal Domein uitgewerkt.

Referenties

Jurjen Engelsman (Projectcoördinator Gelderse Sport Federatie (GSF)) aan het woord over het evaluatie van een project.

En uw gemeente?

Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid maakt gemeenten sterker.
Waarin zou u sterker willen worden?

Meer informatie.

Diensten van het Evaluatiebureau

Evaluaties doen we met één gesprek of met een meerjarig programma. Aan u de keuze:

Informatie aanvragen