Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Deelevaluatie snoepgroente campagne 2018

Ieder najaar loopt in de zeven JOGG-gemeenten in de NoordVeluwe de campagne SnoepGroente. Het is een regionale campagne waar lokaal via verschillende initiatieven invulling aan wordt gegeven. Jaarlijks wordt regionaal bekeken of er initiatieven zijn waarop ingespeeld kan worden. In 2018 werd regionaal afgesproken om samenwerking te zoeken met het programma ‘Nederland Leest Junior’ gezien het thema Voeding. Nederland Leest Junior wordt aangeboden aan kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool en jongeren uit klas 1 en 2 van de middelbare school. Belangrijk onderdeel hiervan is het debatteren over Voeding. Doel van het debat is een bijdrage te leveren aan de bewustwording van jongeren over gezonde voeding. JOGG-regisseurs ontwierpen plannen voor debatreeksen in hun gemeenten waarbij leerlingen in de bibliotheek met wethouders/bestuurders konden debatteren over gezonde voeding. 

Het Evaluatiebureau is gevraagd een overzicht te schetsen van activiteiten die in 2018 in het kader van de campagne zijn uitgevoerd en een specifieke evaluatie uit te voeren rondom de debatreeks. De resultaten worden beschreven in een deelrapport.

Meer informatie over de gehele evaluatie JOGG Noord-Veluwe staat op de projectpagina.