Bel ons: 088 - 443 37 05Contact

Wat wij voor u doen

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid maakt gemeenten en organisaties sterker in het maken of verantwoorden van belangrijke keuzes op het gebied van publieke gezondheid. Het Evaluatiebureau biedt u hiervoor handvatten door evaluatieadvies of evaluatieonderzoek (klein of groot). 

In alle gevallen werken we met verantwoorde methoden en houden we het tegelijkertijd praktisch en betaalbaar. Naast evaluatieadvies en -onderzoeken ondersteunen wij gemeenten en organisaties bij het aanvragen van subsidies voor evaluatieonderzoek.

Ieder evaluatieonderzoek is in principe maatwerk. Door middel van een intake-gesprek inventariseren we de behoefte, wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever. Daarna werken we in overleg met de opdrachtgever een beknopt of uitgebreid voorstel uit.

Het Evaluatiebureau verzorgt voor de 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland evaluatieadvies vanuit de basisdienstverlening van de GGD. Daarnaast valt het adviestraject waarin het Evaluatiebureau in afstemming met een gemeente de vraag verheldert, specificeert en een onderzoeksvoorstel uitwerkt onder de basisdienstverlening van de GGD (tot maximaal 3 dagen). Dit levert een onderzoeksvoorstel op voor evaluatie-onderzoek klein of groot, dat door Evaluatiebureau of een andere partij kan worden uitgevoerd. De uitvoering van evaluatie-onderzoek klein of groot is maatwerk en valt buiten de basisdienstverlening. Het Evaluatiebureau voert geen onderzoeken uit voor gemeenten of organisaties buiten de regio Noord- en Oost-Gelderland.

Lees meer over onze diensten: