Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Evaluatie Bewegen bij kleuters (Nijntje Beweegdiploma)

Betrokken professionals zijn tevreden over de pilot Nijntje Beweegdiploma en na de lessenreeks is een verbetering in motorische vaardigheden te zien.

De pilot Nijntje Beweegdiploma is in het schooljaar 2015/2016 op twee basisscholen in de gemeente Montferland uitgevoerd. Het betrof 20 beweeglessen voor kleuters, die werden gegeven door een gecertificeerd trainer. Bij de evaluatie is zowel gekeken naar de ervaringen van de professionals met de uitvoering van de interventie (procesevaluatie) als naar de verbeteringen in motorische vaardigheden van de kleuters (effectevaluatie). De resultaten bieden voldoende inzicht voor een eventueel vervolg cq. uitbreiding van deze beweeginterventie.

Voor meer informatie kunt u het evaluatierapport downloaden, de samenvatting lezen of contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl