Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Evaluatie cursus Opvoeden in twee culturen

In Epe wordt de cursus ‘Opvoeden in twee culturen’ uitgevoerd voor Syrische statushouders die maximaal drie jaar in Nederland zijn. Deze cursus is een vorm van opvoedingsondersteuning. Het doel van de cursus is om ouders bewuster te maken van hun gedrag, rol en positie in de Nederlandse maatschappij en hen leren hoe ze een betere verstandshouding krijgen met hun kinderen. Voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen de ouders en kinderen, waardoor de kinderen zich niet begrepen voelen en er problemen ontstaan. Door de cursus verwacht men dat de vraag van deelnemers naar (duurdere) individuele zorg en/of hulpverlening in de toekomst beperkt zal blijven.

De cursus
De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van één dagdeel. In groepsverband worden thema’s behandeld als Vertrouwen, School en opvoeding, Seksuele voorlichting, Vrijetijdsbesteding, Afwijkend gedrag, Communicatievaardigheden en Normen en waarden (oude en nieuwe). De bijeenkomsten worden geleid door cursusleiders die Arabisch spreken. Er is een aparte mannengroep en vrouwengroep, omdat ze beide tegen verschillende problemen in de opvoeding aanlopen.

Rol van het Evaluatiebureau
De gemeente Epe heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om de evaluatie uit te voeren. Het Evaluatiebureau brengt de waardering en opgedane kennis van deelnemers aan het project in kaart. Ze gebruikt hiervoor een schriftelijke vragenlijst die vooral erop gericht is om de doelen van het project in kaart te brengen.

Opdrachtgever
Gemeente Epe

Betrokkenen vanuit het Evaluatiebureau
Myriam van Tol, Judith Heinrich