Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Evaluatie Gezonde families afgerond

Voor een gemeente in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland heeft Evaluatiebureau Publieke Gezondheid onlangs het eindrapport ‘Evaluatie Gezonde Families’ opgeleverd. Het project Gezonde Families richt zich op het opsporen en ondersteunen van kwetsbare (allochtone) jongeren met als doel het vergroten van de weerbaarheid en het beperken van (het risico op) criminaliteit. 

De evaluatie heeft de ontwikkeling van het project inzichtelijk gemaakt. Door tussentijds resultaten met betrokkenen te bespreken, kon het project tijdig worden bijgestuurd. De aanbevelingen die uit de evaluatie naar boven zijn gekomen kunnen de maatschappelijke waarde van het project vergroten.