Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Evaluatie JOGG Noord-Veluwe 2014-2016

Vanaf 2014 werken de gemeenten Harderwijk, Elburg, Putten, Nunspeet, Oldebroek en Ermelo in regionaal verband samen aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Het hoofddoel van dit programma is de stijgende lijn van (ernstig) overgewicht om te zetten in een dalende lijn. Om dit doel te bereiken is een mix van verschillende interventiemaatregelen ingezet. Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft in opdracht van de gemeenten de effecten van dit programma over de periode 2014-2016 in kaart gebracht.

Ondanks de relatief korte follow-up tijd zijn bij kinderen een aantal positieve gedragsuitkomsten gevonden. Zo zijn meer kinderen gaan bewegen, meer kinderen (bijna) dagelijks fruit gaan eten en minder kinderen veel zoete drankjes gaan drinken. Deze positieve ontwikkelingen op gedrag hebben (nog) niet tot veranderingen in gezond gewicht geleid, hoewel de huidige cijfers positief lijken. Voor jongeren zien we minder veranderingen. Dit komt waarschijnlijk vooral doordat 1) de activiteiten primair op basisschoolkinderen gericht waren en 2) de eindmeting voor jongeren al in najaar 2015 plaats heeft gevonden.

Al met al in een aantal JOGG-doelstellingen behaald of lijken de gemeenten daarmee op de goede weg te zijn. Het verbeteren en behouden van de (gezonde) leefstijl is een zaak van lange adem. Inzichten uit de effect-evaluatie en de proces-evaluatie (die gemeenten zelf hebben uitgevoerd) geven input voor de volgende fase van JOGG op de Noord-Veluwe (2017-2019).

Meer informatie over dit project is elders op onze website te vinden.