Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Evaluatie transitiefase neonatologie nazorgpoli

In 2014 zijn de kinderartsen van het Slingeland Ziekenhuis en de JGZ van Yunio (consultatiebureau) gestart met een gezamenlijke neonatologie nazorgpoli voor kinderen die te vroeg geboren zijn, een laag geboortegewicht hadden of zuurstof te kort hadden bij de geboorte. Een dergelijke poli is uniek in Nederland! De eerste kinderen die gebruik hebben gemaakt van deze poli worden in het najaar van 2018 overgedragen aan de jeugdgezondheid van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD-JG). Het Evaluatiebureau is gevraagd een procesevaluatie uit te voeren die input moet bieden om de transitiefase zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De voorbereiding voor interviews met ouders en professionals is onlangs gestart. De evaluatie wordt eind 2019 afgerond.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina over dit onderzoek.