Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Evaluatie ProQA Fire voor Meldkamer Brandweer Gelderland-Zuid

In de eerste helft van 2017 heeft het Evaluatiebureau een evaluatie onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Meldkamer Brandweer Gelderland-Zuid. Het onderzoek is inmiddels afgerond.

Achtergrond informatie
De Meldkamer Brandweer Gelderland-Zuid neemt 112-meldingen sinds maart 2016 aan met behulp van een geprotocolleerd uitvraagsysteem: ProQA Fire. Het Professionals Quality Assurance (ProQA) is een systeem, waarin wordt gewerkt aan de hand van vaste protocollen en instructies. ProQA Fire ondersteunt centralisten van de Meldkamer Brandweer om 112-meldingen uniform aan te nemen en af te handelen. Er wordt gewerkt met een ingangsprotocol, een bepaald aantal toestandsbeelden, melderinstructies en een afsluitinstructie. ProQA Fire is een in de Verenigde Staten ontwikkeld systeem, dat wereldwijd op meldkamers wordt gebruikt. In Nederland wordt ProQA Fire behalve in de Meldkamer Brandweer Gelderland-Zuid nog in één andere regio gebruikt.

Evaluatie onderzoek
Bij het evaluatie onderzoek is gekeken naar:

  • Ervaringen van centralisten, projectorganisatie/specialisten, leidinggevende en andere betrokkenen van de meldkamer brandweer (MKB) met het ProQA Fire systeem
  • Ervaringen van melders (112-bellers) met het ProQA Fire systeem
  • Effect van het gebruik van ProQA Fire op de alarmeringstijd

Meer informatie?