Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Onderzoek naar cliëntervaringen

Gemeenten deden in 2016 voor het eerst op grond van de Jeugdwet een cliëntervaringsonderzoek. Op basis van de uitkomsten liet het ministerie van VWS een landelijke rapportage maken. Hieruit blijkt dat de meeste gebruikers van jeugdhulp positieve ervaringen hebben met de ondersteuning door gemeenten.

In 2016 voerde het Evaluatiebureau voor de Gemeente Heerde ook een cliëntervaringsonderzoek uit rondom Jeugd. In het najaar van 2015 heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoek gedaan naar tevredenheid en ervaringen van de Wmo-cliënten in Heerde. Beide rapporten, Clientervaringsonderzoek Jeugd gemeente Heerde en Over het gesprek gesproken, zijn nu openbaar.