Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Onderzoek naar crisisplekken en tijdelijke opvangplekken voor personen met verward gedrag

Eind oktober 2018 heeft het Evaluatiebureau een onderzoek naar de behoefte en beschikbaarheid van crisis- en tijdelijke opvangplekken voor personen met verward gedrag in de regio Noord- en Oost-Gelderland afgerond. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Algemeen Bestuur van de GGD en het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) Noord- en Oost-Gelderland.

Onderzoeksmethode
In overleg met een afvaardiging van de drie gemeentelijke subregio’s is ervoor gekozen een inventarisatie uit te voeren naar knelpunten bij het vinden van goede crisis- of tijdelijke opvangplekken. Hiervoor heeft het Evaluatiebureau 44 professionals geïnterviewd die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de doelgroep personen met verward gedrag. Ook zijn enkele ervaringsdeskundigen geïnterviewd.

Resultaten
Uit het onderzoek komt naar voren dat er in de regio Noord- en Oost-Gelderland veel verschillende soorten crisis- en tijdelijke opvangplekken voor personen met verward gedrag zijn. De meeste plekken zijn bedoeld voor een specifieke doelgroep.  Volgens veel professionals zijn er te weinig crisisopvangplekken beschikbaar. Het vinden van een juiste opvangplek voor een persoon met verward gedrag blijkt echter vooral complex te zijn. Inzetten op preventie kan de behoefte aan crisis- en tijdelijke opvangplekken beperken. De professionals en ervaringsdeskundigen hebben knelpunten genoemd, waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Daarnaast zijn ook suggesties, ideeën en adviezen gegeven om deze knelpunten op te lossen die in de rapportage worden beschreven.