Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Positieve uitkomsten procesevaluatie transitiefase neonatologie nazorgpoli

Onlangs heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid de procesevaluatie van de transitiefase neonatologie nazorgpoli afgerond.
De neonatologie nazorgpoli is in 2014 gestart door de kinderartsen van het Slingeland Ziekenhuis en de JGZ van Yunio (consultatiebureau).  De neonatologie nazorgpoli is primair opgezet voor de periode dat deze kwetsbare kinderen gebruik maken van het consultatiebureau (tot 4 jaar). De eerste kinderen die gebruik hebben gemaakt van de neonatologie nazorgpoli zijn in het najaar van 2018 overgedragen aan de jeugdgezondheid van de GGD. Zowel het Slingeland Ziekenhuis, Yunio als de GGD hadden behoefte deze nieuwe transitiefase te evalueren teneinde binnen de beschikbare mogelijkheden, optimale zorg en begeleiding te leveren.

Het Evaluatiebureau heeft een procesevaluatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zowel ouders als professionals overwegend positief terugkijken op de ervaringen met de poli. Uit het evaluatieonderzoek komen ook een aantal praktische aanbevelingen naar voren.

Lees alle resultaten in de samenvatting