Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Praktische tool gemeenten voor onderzoek sociaal domein

Transformatie in het sociaal domein betekent: experimenteren, evalueren en van elkaar leren. Maar ook: slim gebruik maken van kennis. Met 'Mijn notitieboek’ laat ZonMW zien dat onderzoek heel praktisch en ondersteunend kan zijn. 

In dit notitieboek zijn op een laagdrempelige manier drie onderwerpen uitgelicht, waarin gemeenten met bewoners en onderzoekers op zoek gingen naar verbeteringen in de dagelijkse praktijk. De onderwerpen zijn:

  • Armoedebestrijding, wat kun je samen doen? (Leeuwarden)
  • Beter oud worden in wijk Amsteldorp (Amsterdam-Oost)
  • Enschede, de inclusieve stad (Enschede)

Bij elk onderwerp ziet u snel:

1) Wat is er aan de hand?

2) Welke aanpak is gekozen?

3) Welke rol speelt onderzoek in de aanpak?

4) Wat is de opbrengst?

Wilt u ondersteuning bij uw onderzoek? Neem dan contact op met het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid.