Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Preventieproject over gehoorschade van start

In de gemeente Oost Gelre start men een project ter preventie van gehoorschade bij jongeren. Hoofddoel van dit project is jongeren in Oost Gelre bewust maken van de risico’s van het luisteren naar harde muziek en hen aansporen om verantwoordelijk om te gaan met hen gehoor. Dit wordt gedaan door diverse activiteiten en voorlichting te geven aan jongeren en hun ouders. Ook ondernemers en professionals worden betrokken bij het project. 

Om inzicht te krijgen in de resultaten en achterliggende redenen, wordt een gecombineerde proces- en effectevaluatie uitgevoerd. Door middel van een activiteitenmonitor wordt het bereik, de waardering en de uitvoering van activiteiten bijgehouden. Dit wordt aangevuld met interviews met leden van de werkgroep. Daarnaast worden cijfers over gehoorschade van E-MOVO (standaard GGD-gezondheidsonderzoek bij jongeren) gebruikt om de effecten in kaart te brengen. De resultaten worden medio 2020 verwacht. 

Voor meer informatie over dit project of de evaluatie kunt u contact opnemen met Geerke Duijzer, g.duijzer@ggdnog.nl of 088 – 443 30 17.