Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Procesbegeleiding gemeente Berkelland

Samen met inwoners en professionals heeft de gemeente Berkelland in februari 2018 haar beleidskader Sociaal Domein 'Samen denken, samen doen' opgesteld. Aansluitend is dit beleidskader door een brede groep vertaald naar een uitvoeringsprogramma. In dit programma staan de volgende zes inhoudelijke thema's centraal: werken vanuit de bedoeling, meedoen, veiligheid, armoede, leefstijl en mantelzorg. Door vanuit die thema's te werken en niet meer vanuit de drie wetten (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) beoogt de gemeente te doen wat echt nodig is. Om na te gaan of de gemeente in de uitvoering op de goede weg is en om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid, wil de gemeente het uitvoeringsprogramma monitoren en evalueren. Hiervoor is het van belang dat de ambities in het beleidskader worden vertaald naar concrete doelen, dat effectindicatoren worden vastgesteld en gegevensbronnen in kaart worden gebracht.

Gemeente Berkelland heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om bovenstaand proces te begeleiden door middel van drie werksessies. Doel van de werksessies is om een eerste aanzet te geven hoe een monitor- en evaluatieplan kan worden opgezet. Evaluatiebureau gebruikt tijdens de werksessies de doelenboommethodiek en de stappen beschreven in het 'Vizier, Monitoring en evaluatie: van opties tot plan' (uitgave van Platform31).