Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Resultaten clientervaringsonderzoek Jeugd Heerde

De gemeente Heerde wil graag weten wat gebruikers van de jeugdhulp vinden van de ondersteuning. De gemeente heeft dit nodig om de uitvoering van de de Jeugdhulp – waar nodig- te verbeteren. Sinds een aantal jaren voert het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid het clientervaringsonderzoek voor de gemeente Heerde uit. In 2018 is dit onderzoek ook uitgevoerd.

Uitvoering cliëntervaringsonderzoek (CEO)
Voor het CEO-jeugd 
zijn (een aantal) ouders van gezinnen die jeugdhulp ontvangen geinterviewd. Hierbij is gevraagd naar de toegankelijkheid van de hulpverlening, de kwaliteit van de geboden hulp en het effect van de geboden hulp.

Resultaten onderzoeken
Uit het CEO-Jeugd komt naar voren dat ouders uit de gemeente Heerde over het algemeen tevreden zijn over de jeugdhulp die zij ontvangen. De tevredenheid over de uitvoering is overwegend positief en er is vaak een gunstig effect zichtbaar op het welzijn van het kind. Verbeterpunten liggen met name op het gebied van continuiteit van personeel, deskundigheidsbevordering van personeel en bereikbaarheid. Een volledig overzicht van het onderzoek en de resultaten is te vinden in het rapport.

Opdrachtgever
Gemeente Heerde 

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Myriam van Tol en Caroline Timmerman

Type onderzoek
Kwalitatief onderzoek

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl