Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Samenwerking binnen CJG Zutphen geëvalueerd

In 2012 is CJG Zutphen opgezet als netwerkorganisatie, waarin 11 organisaties samenwerken. Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft, in opdracht van de gemeente Zutphen,  deze samenwerking geëvalueerd.  Hiervoor zijn interviews gehouden met diverse uitvoerende medewerkers en leidinggevenden van de samenwerkende organisaties. In december 2016 zijn de resultaten van de evaluatie besproken in de stuurgroep Onderwijs.

Uit de evaluatie komt naar voren dat winst behaald is op de vier doelen die het CJG heeft gesteld. Ook zijn aanbevelingen geformuleerd, om de samenwerking verder te verbeteren.

Meer informatie over dit project is elders op onze website te vinden.

Het rapport kunt u hier downloaden.