Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Tussentijdse resultaten preventieproject gehoorschade positief

De gemeente Oost Gelre is goed op weg met het Preventieprogramma Gehoorschade. Het hoofddoel van het programma is om jongeren in Oost Gelre bewust te maken van de risico’s van blootstelling aan harde muziek en hen aan te sporen verantwoordelijk om te gaan met hun gehoor.

Evaluatie van het programma
Het Evaluatiebureau heeft in de periode juni 2017 tot en met oktober 2018 een procesevaluatie uitgevoerd naar het Preventieprogramma met behulp van een maandelijkse activiteitenmonitor en interviews. Hieruit blijkt dat de gemeente Oost Gelre goed op weg is met het Preventieprogramma Gehoorschade. Er zijn tal van activiteiten georganiseerd en er wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd over de preventie van gehoorschade. Alle jongeren in de 1e klas van het voortgezet onderwijs worden bereikt en ouders zijn betrokken. De werkgroep is enthousiast en gedreven. Het komende jaar kan er nog meer ingezet worden op de pijler ‘handhaving’ en op het bereiken van ouders. Daarnaast kan gestreefd worden naar een meer integrale aanpak, waarbij horeca, ondernemers en vrijwilligers meewerken. Ook bevelen wij aan om in 2019 na te denken over structurele borging van het project en de activiteiten.

Meer over de tussentijdse resultaten leest u in deze infographic. Resultaten van de effectevaluatie worden medio 2020 verwacht.

Opdrachtgever
Gemeente Oost-Gelre

Betrokkenen vanuit Evaluatiebureau
Geerke Duijzer en Myriam van Tol

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl