Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Evaluatie Lokale Gezondheidsnota Harderwijk

De gemeente Harderwijk heeft een lokale uitvoeringsagenda (gezondheidsnota) opgesteld voor de periode 2017-2021. Met deze gezondheidsnota wil de gemeente de inwoners inspireren en stimuleren om gezonde keuzes te maken en hun houding en gedrag te wijzigen. De gezondheidsnota geeft per thema de uit te voeren activiteiten weer en met welke samenwerkingspartners deze worden uitgevoerd.

De termijn van de huidige lokale uitvoeringsagenda loopt bijna ten einde. Over enkele maanden is de nieuwe regionale gezondheidsnota gereed waarna opnieuw een lokale uitvoeringsagenda wordt opgesteld voor de komende periode. Daarom wil de gemeente Harderwijk de huidige lokale uitvoeringsagenda (2017-2021) evalueren. De resultaten van de evaluatie kunnen dan meegenomen worden bij het opstellen van de nieuwe lokale uitvoeringsagenda.

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
Aan het Evaluatiebureau is gevraagd om een evaluatie van de lokale gezondheidsnota uit te voeren. Deze evaluatie richt zich enerzijds op de uitgevoerde activiteiten en anderzijds op de impact op gezondheid. Hiertoe voert het Evaluatiebureau een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit. Er wordt gebruik gemaakt van registraties en interviews met betrokken organisaties en de gemeente. Daarnaast worden cijfers uit de Jeugdmonitor (2015 vs. 2019) en de Monitor Volwassenen en Ouderen (2016 vs. 2020) vergeleken.

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
Momenteel (juni 2021) wordt de evaluatie voorbereid. De eindrapportage wordt in februari 2022 verwacht. Het Evaluatiebureau helpt de gemeente inzichtelijk te maken wat er de afgelopen periode is gedaan en wat dit heeft opgeleverd. Deze inzichten worden meegenomen bij het opstellen van de nieuwe lokale gezondheidsnota. 

Opdrachtgever
Gemeente Harderwijk

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Geerke Duijzer

Type onderzoek
Proces- en effectonderzoek

Looptijd onderzoek
Juni 2021 – februari 2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl