Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Uitgelicht

De gemeente Doetinchem heeft het lef getoond om onderzoek te verrichten naar de effecten van het beleid in het Sociale Domein en hier ook mee naar buiten te treden.
Het doel van het project Leefsamen Achterhoek is om alleenstaande ouderen veilig thuis te laten wonen.
Vanaf 2014 werken de gemeenten Harderwijk, Elburg, Putten, Nunspeet, Oldebroek en Ermelo in regionaal verband samen aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).
Samen met inwoners en professionals heeft de gemeente Berkelland in februari 2018 haar beleidskader Sociaal Domein 'Samen denken, samen doen' opgesteld. Aansluitend is dit beleidskader door een brede groep vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Om inzicht te krijgen in effecten van beleid moet er worden gemonitord en geëvalueerd.
De gemeenten in de Achterhoek zijn medio 2014 gestart met het project Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd.
Bij een gemeente in de regio zijn de afgelopen jaren diverse signalen binnen gekomen dat in bepaalde wijken ongewenste situaties ontstaan rondom kwetsbare, voornamelijk allochtone, jong

Pagina's