Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Gemeente Epe goed op weg met JOGG Epe

Het Evaluatiebureau heeft in opdracht van de gemeente Epe het JOGG-programma 2018-2020 onderzocht. Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) richt zich op het inrichten van een gezonde omgeving, om zo gezond gewicht bij kinderen en jongeren (0-19 jaar) te bevorderen. 

Onlangs heeft het Evaluatiebureau de procesevaluatie afgerond. Hieruit blijkt dat de gemeente Epe behoorlijk op weg is als JOGG-gemeente. Er is draagvlak gecreëerd, een ketenaanpak overgewicht jeugd gerealiseerd en de beoogde doelgroep wordt met verschillende activiteiten bereikt. Uit het onderzoek komt ook een aantal praktische aanbevelingen naar voren. 

Lees alle resultaten in het eindrapport en de infographic.