Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Opnieuw veel tevreden WMO-cliënten in gemeente Heerde

Het Evaluatiebureau heeft dit jaar weer het cliëntervaringsonderzoek Wmo voor de gemeente Heerde uitgevoerd en gepresenteerd.  Over de periode 2015 tot en met 2017 heeft het Evaluatiebureau deze onderzoeken ook al voor Heerde uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat het grootste deel van de cliënten tevreden is over de toegang tot de ondersteuning. 75 tot 80% van hen wist waar zij met hun hulpvraag naartoe moesten, voelde zich serieus genomen en heeft samen met de medewerker van de gemeente naar een oplossing gezocht. De tevredenheid over de snelheid waarmee men is geholpen lag iets lager. Het grootste deel van de cliënten is positief over de kwaliteit van de ondersteuning. Ook vinden de meeste cliënten dat de ondersteuning bijdraagt aan hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Vergeleken met 2017 is er over 2018 geen verschil te zien in de tevredenheid van cliënten over zowel de toegang als de kwaliteit van de ondersteuning.

Lees het rapport om alle resultaten te bekijken.